Call us now to book
(233) 244-311-439
Follow us
  • White TripAdvisor Icon
  • White Facebook Icon

© 2001 Sankofa Beach House